You are here:

Komisioni i Studimeve

Komisioni i Studimeve në Fakultetin Ekonomik

  • Prof. Ass. Dr. Luan Vardari
  • Prof. Asoc. Nerimane Bajraktari
  • Prof. Asoc. Drita Krasniqi
  • Ass. Leonora Sopaj Hoxha
  • Studentja Arbenita Hoti