1

Studentët e Fakultetit Ekonomik realizuan prezantimet në konferencën International CEO social sciences congress në Stamboll të Turqisë